รางวัลการทายผล

 • รายละเอียดของรางวัลประจำรอบที่ 1

  รางวัลที่ 1
  ทีวี Altron 40 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 2
  ทีวี Altron 40 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 3
  กล้อง GoPro รุ่น Hero+LCD จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 4
  สมาร์ทวอทช์ Garmin รุ่น vivosmart จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 5
  สมาร์ทวอทช์ Garmin รุ่น vivosmart จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 6
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 7
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 8
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 9
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 10
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รอบที่ 1

  • 1

  • Pornchai
   Aungaroonluk
  • 240

  • 2

  • Pham dang
   vuong tai anh
  • 230

  • 3

  • วุฒิไกร
   ด้วงจุ้ย
  • 230

  • 4

  • Khuan
   Pan
  • 220

  • 5

  • อลงกรณ์
   ไชยเพชร
  • 220

  • 6

  • Sittikorn
   Onkerd
  • 220

  • 7

  • ชยุตรา
   มหัทธนหิรัญ
  • 220

  • 8

  • Nirut
   Osaklung
  • 220

  • 9

  • Methee
   Chareanngam
  • 210

  • 10

  • teerayut
   konghoi
  • 210

 • รายละเอียดของรางวัลประจำรอบที่ 2

  รางวัลที่ 1
  ทีวี Altron 40 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 2
  ทีวี Altron 40 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 3
  กล้อง GoPro รุ่น Hero+LCD จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 4
  สมาร์ทวอทช์ Garmin รุ่น vivosmart จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 5
  สมาร์ทวอทช์ Garmin รุ่น vivosmart จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 6
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 7
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 8
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 9
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 10
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รอบที่ 2

  • 1

  • Jatuwat
   Kaewdangden
  • 240

  • 2

  • ณรงค์ฤทธิ์
   คงหมั้น
  • 220

  • 3

  • เปรม
   ศิ
  • 220

  • 4

  • ประสาน
   ประเศรษฐสุต
  • 220

  • 5

  • วาสนา
   เหลาปัญญา
  • 220

  • 6

  • Surattanasak
   Julapiphat
  • 220

  • 7

  • Pat
   Pat
  • 210

  • 8

  • Ake
   MuangLen
  • 210

  • 9

  • มะยากี
   เต๊ะยุโสะ
  • 210

  • 10

  • ออย
   ล์
  • 210

 • รายละเอียดของรางวัลประจำรอบที่ 3

  รางวัลที่ 1
  ทีวี Altron 40 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 2
  ทีวี Altron 40 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 3
  กล้อง GoPro รุ่น Hero+LCD จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 4
  สมาร์ทวอทช์ Garmin รุ่น vivosmart จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 5
  สมาร์ทวอทช์ Garmin รุ่น vivosmart จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 6
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 7
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 8
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 9
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 10
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รอบที่ 3

  • 1

  • สมปอง
   บัวสระ
  • 230

  • 2

  • Pornsak
   Rungruangsate
  • 210

  • 3

  • Veerawit
   Keangkajphaisan
  • 200

  • 4

  • Senee
   Sunghlor
  • 200

  • 5

  • ธีระพงษ์
   แซ่ฟุ้ง
  • 200

  • 6

  • ปรัชญา
   มักทรัพย์
  • 200

  • 7

  • Sumphas
   Praithai
  • 200

  • 8

  • ทิพย์วัจน์
   มหัทธนานนท์
  • 190

  • 9

  • Nantida
   Phangdee
  • 190

  • 10

  • สัมพันธ์
   สมยา
  • 190

 • รายละเอียดของรางวัลประจำรอบที่ 4

  รางวัลที่ 1
  ทีวี Altron 40 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 2
  ทีวี Altron 40 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 3
  กล้อง GoPro รุ่น Hero+LCD จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 4
  สมาร์ทวอทช์ Garmin รุ่น vivosmart จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 5
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 6
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 7
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 8
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 9
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รอบที่ 4

  • 1

  • Wasonti
   Inthiya
  • 170

  • 2

  • เรวัฒน์
   ปาประชา
  • 150

  • 3

  • สมพร
   น้อยแสง
  • 150

  • 4

  • Wiroon
   Tangutsahakoon
  • 150

  • 5

  • ศรัณยู
   ไหวหริบ
  • 150

  • 6

  • Pasit
   Songsanit
  • 150

  • 7

  • อิสมาแอ
   สาเม๊าะ
  • 150

  • 8

  • Naacanaan
   Boonchou
  • 140

  • 9

  • ปีใหม่
   กระชายดำ
  • 140

 • รายละเอียดของรางวัลประจำรอบที่ 5

  รางวัลที่ 1
  ทีวี Altron 40 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 2
  กล้อง GoPro รุ่น Hero+LCD จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 3
  สมาร์ทวอทช์ Garmin รุ่น vivosmart จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 4
  สมาร์ทวอทช์ Garmin รุ่น vivosmart จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 5
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 6
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 7
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 8
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 9
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รอบที่ 5

  • 1

  • Bon
   PK
  • 130

  • 2

  • Jum-pee
   Hmankan
  • 120

  • 3

  • Somboon
   Chan-yaem
  • 120

  • 4

  • วรรณภา
   ประแก่น
  • 120

  • 5

  • Reggae
   Outstanding
  • 120

  • 6

  • พิพัฒน์
   ศิริสัจจวัฒน์​
  • 120

  • 7

  • กฤษฎา
   ผจงธนสฤษฏ์
  • 120

  • 8

  • Mana
   Witchutriphop
  • 120

  • 9

  • OHm
   R E
  • 120

 • รายละเอียดของรางวัลประจำรอบที่ 6

  รางวัลที่ 1
  รถจักรยานยนต์ Yamaha รุ่น MT03 จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 2
  ทีวี Altron 40 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 3
  กล้อง GoPro รุ่น Hero+LCD จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 4
  สมาร์ทวอทช์ Garmin รุ่น vivosmart จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 5
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 6
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 7
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 8
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล

  รางวัลที่ 9
  บัตรสวนน้ำ Vana nava หัวหิน 4 ใบ จำนวน 1 รางวัล
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รอบที่ 6

  • 1

  • สิงหา
   โชคแน่นอนันต์
  • 700

  • 2

  • Kannika
   Preecha
  • 680

  • 3

  • ชยุตรา
   มหัทธนหิรัญ
  • 660

  • 4

  • รัชนีวรรณ
   เรืองศักดิ์
  • 660

  • 5

  • Aphichart
   Busdee
  • 650

  • 6

  • วุฒิไกร
   ด้วงจุ้ย
  • 640

  • 7

  • ปิยะพงศ์
   คำป๊ก
  • 640

  • 8

  • teerayut
   konghoi
  • 630

  • 9

  • Kriattipong
   Chansrimuang
  • 630

 • รายละเอียดของรางวัล

  กล้อง GoPro รุ่น Hero+LCD จำนวน 1 รางวัล
  สำหรับผู้ที่ปลดล็อคถ้วยรางวัลทั้งหมดได้เป็นคนแรก
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ปลดล็อคถ้วยรางวัล

  • 1

  • สิงหา
   โชคแน่นอนันต์
  • 700